Social Media


Stichting MangaKissa is een Culturele ANBI

Culturele ANBI

Stichting MangaKissa (kvk: 30261368, fiscaalnr: 820744256) is sinds oprichting een Algemeen Nut Beogende Instelling en sinds 1-1-2012 een culturele ANBI.

Bestuur:

BCW Hollestein-Jonker
rol: Voorzitter
aandachtsgebied: Samenhang, Cultuur, Maatschappij

SE Pennings
rol: Penningmeester
aandachtsgebied: Business, Professionaliseren

AF Jonker-Hollestein
rol: Secretaris
aandachtsgebied: Mens, HRM, Collectiebeheer

K Scholten
rol: Algemeen bestuur
aandachtsgebied: Artiest, Creating, Art-director

S van den Boogaart
rol: Algemeen bestuur
aandachtsgebied: Activiteiten, Evenementen, Activeren

EAJ Westra
rol: Algemeen bestuur
aandachtsgebied: Onderwijs

Doelstellingen:
"Het 'inburgeren' van moderne audiovisuele cultuur uit Japan in de Nederlandse samenleving,
het ondersteunen van Nederlandse initiatieven die hieruit voortvloeien en het bevorderen van
samenwerking en kennisoverdracht tussen hieraan gerelateerde organisaties en personen."

Lees meer op: http://www.mangakissa.nl/de-stichting/missie

Statuten:

Orginele_statuten.pdf

Beleidsplannen:

beleidsplan_mangakissa_2014-2015.pdf

beleidsplan_mangakissa_2012-2013.pdf

beleidsplan_mangakissa_2009-2011.pdf

Financiële verantwoording (incl donaties materieel en geldelijk):

Jaaroverzicht_2012.pdf

Jaaroverzicht_2011.pdf

Jaaroverzicht_2010.pdf

Jaaroverzicht_2009.pdf

Activiteiten verantwoording:
Om een goed beeld te schetsen van de activiteiten hebben we een activiteitenverantwoording in tijd gemaakt.

Activiteitenverantwoording_MangaKissa_2012.pdf

Beloningsbeleid:
Bestuur:
De bestuursleden ontvangen géén vrijwilligers vergoeding. Ze hebben wel recht op zogeheten “vacatie-geld”. Dat is een vergoeding voor de onkosten die het bestuur maakt in voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen (max € 200,-- per vergadering).Kosten die hieronder vallen zijn: reiskosten, parafernalia, telefoonkosten e.d.
We kunnen met trots zeggen dat tot zover alle vergoedingen zijn teruggegeven aan de stichting.

Vrijwilligers
Een vrijwilliger heeft, mits aan de voorwaarden voldaan wordt (qua inzet) recht op € 150,-- per maand (max € 1.500,-- per jaar) vergoeding.
De vergoeding wordt zaak voor zaak bepaald door het bestuur.

Giften:
Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).

Stichting MangaKissa is een culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Voor vragen en opmerkingen:

Email:
info@mangakissa.nl

Post:  
Stichting MangaKissa
postbus 361
3500AJ Utrecht

Bezoek:
Stichting MangaKissa
Pauwstraat 13
3512TG Utrecht

Meer informatie

Adres & route

Stichting MangaKissa
Pauwstraat 13
3512TG Utrecht

Routebeschijving
Parkeren

Openingstijden

Donderdag - Vrijdag:

17:00 - 21:00uur

Zaterdag- Zondag:

14:00 - 21:00uur

Voor actuele openingstijden

Klik hier

Sponsor